Prihlasovací formulár má iba informatívny charakter. Záväzná je jedine registrácia pred začiatkom pretekov - v budove jedálne Základnej školy v Chtelnici. 

Napriek tomu, že má prihlasovací formulár iba informatívny charakter - ak ho vyplníte uľahčíte tým našu prácu pri registrácii a pre seba ušetríte trochu času, pretože nebudete musieť stáť frontu na zaregistrovanie sa, ale dostanete rovno štartovacie číslo, a môžete sa ísť rozbehať.

Takže Vás poprosím o chvíľku Vášho času pri vyplňovaní tohto online formuláru, potom jeden klik na "odoslať" a máte to v suchu :)


Zdravotné poistenie

Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie individuálne. Organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekára na podujatí. Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.


Právne dohody:

  • Prihlásenie a úhrada štartového     poplatku sa považuje za písomný súhlas účastníka na preteky.

  • Usporiadatelia si vyhradzujú
         právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť (za zúčastnené deti sú zodpovední ich rodičia, vedúci, tréneri alebo učitelia).

  • Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky (č.z. 8/2009 Z.z.), pravidiel SAZ a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.

  • Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.


Registrácia účastníka

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje: